skattenyheter, Uncategorized

Är mjölk bra eller inte

I dag debatteras det mycket kring mjölkens vara eller icke vara. Är det vägen till frälsning eller är det ett hälsovådligt livsmedel? Mjölk har historiskt betraktats som ett mycket bra livsmedel eftersom det innehåller många viktiga näringsämnen som har räddat många människor från livshotande näringsbrister. På senare år har nyttigheten med mjölk och mjölkprodukter alltmer ifrågasatts och livsmedlet har beskyllts för att ge en rad negativa effekter.

Om vi börjar med de positiva bitarna kan man säga mjölk det är en bra källa för kalcium och vitamin D. Båda näringsämnena behövs för skelettets uppbyggnad. På våra breddgrader har D-vitamin via kosten stor betydelse eftersom vi inte får så mycket solexponering på vintern, vilket behövs för den kroppsegna produktionen.

Mjölk innehåller också ett högvärdigt protein som kan användas väldigt lätt av kroppen. Mjölk är alltså en viktig proteinkälla, särskilt för laktovegetarianer. Dessutom innehåller mjölk mjölksocker och för att vi ska kunna ta upp mjölksocker måste det först brytas ned till sina beståndsdelar i tarmen.

Nedbrytningen tar tid, vilket gör att upptaget blir långsamt. Därför är kolhydraterna i mjölk långsamma, med andra ord har mjölken ett lågt glykemiskt index. Utöver detta finns det även studier som säger att mjölk underlättar när man vill gå ned i vikt. Vad det är i mjölken som har den effekten vet man inte, men kalciuminnehållet står sannolikt för en del. Nyligen genomförda studier tyder också på att feta mjölkprodukter skulle kunna minska risken för tjocktarmscancer. Denna effekt beror troligen inte på mjölkfettet i sig själv utan på något annat ämne som finns i fettet.

Nackdelen med att konsumera mycket feta mjölkprodukter är att mjölkfett inte är bra för vare sig hjärta eller kärl och ökar risken för övervikt. Dessutom är mjölk ”flytande kalorier”, vilket kan göra det lättare att få i sig för mycket energi. Mjölkproteinet har ett bra proteinvärde, men det har också en baksida genom att det kan stimulera frisättningen av fettbildande insulin oproportionerligt mycket jämfört med andra proteinkällor som kött, fisk, ägg och baljväxter. Detta är för de allra flesta människor förstås ingen önskvärd effekt.

Dessutom är mjölkkonsumtion kopplat till en ökad risk för att utveckla autoimmuna sjukdomar som typ 2-diabetes och kanske också MS (multipel skleros). Mjölk innehåller också stora mängder retinol (den aktiva formen av vitamin A). Höga intag av retinol har kopplats till en ökad risk för benskörhet. Så är mjölk ett bra eller dåligt livsmedel? Den frågan är det upp till dig som läsare att ta ställning till.

Be the First to comment. Read More