skattenyheter

Vad är amorteringar?

Rak amortering innebär att låntagaren amorterar ett lika stort belopp varje månad. Sedan tillkommer räntan. Allt eftersom du betalar av skulden minskar lånebeloppet och därmed räntekostnaden. Summan du betalar minskar för varje månad, beroende på hur mycket du amorterar på lånet.Med annuitetslån betalar du tillbaka ett lika stort belopp varje månad under hela avbetalningstiden. I början betalar du mer ränta och en mindre del amortering. I slutet av avbetalningstiden blir amorteringsdelen större och räntedelen mindre. Den här amorteringsformen är inte speciellt vanligt förekommande.

Ett lån med trappstegsmodell innebär att amorteringen ökar successivt under lånets löptid. Amorteringsdelen är till exempel 1,5 procent under år 1-5 och 2,5 procent under år 6-10 och så vidare. Till amorteringskostnaden läggs räntan.

 

Amortera topplånet först

Eftersom topplånet har en mycket högre ränta än bottenlånet så bör du fokusera på att betala av det fortast möjligt. Så länge du har valt att ha rörlig ränta på topplånet så kostar det inget extra att göra extra amorteringar.
Allra bästa är att förhandla med banken så att du får några amorteringsfria år på bottenlånet och kan lägga allt krut på att bli av med topplånet fortast möjligt.

Amorteringstid

Amorteringstiden kan variera rejält på bostadslån. För det första så är det banken som sätter upp reglerna för hur lång tid man kan få på sig att betala att betala av lånet efter ens egna förutsättningar. Det andra som styr är du själv och hur lång tid du tycker är lagom.
Banken kan ge dig så lång tid som 50 år på dig att betala av bolånet, men om du anser att trettio år är rimligare så är det du som bestämmer det. Banken sätter med andra ord upp ramarna, sedan är det du som bestämmer takten.
Man får helt enkelt se över sin ekonomiska situation och hur man tror att den kommer att utvecklas i framtid och därefter ta ett beslut. Det man ska komma ihåg är att även om månadskostnaden blir lägre ju längre amorteringstid du väljer så blir också totalbeloppet, räntorna med andra ord, som du betalat när lånet är avbetalt blivit avsevärt mycket högre.

För topplån brukar amorteringstid vara lägre. Någonstans mellan 10 och 20 år är det vanligaste. Men helt klart värt det ekonomiskt att försöka bli av med topplånet på kortast möjliga tid.

Be the First to comment. Read More