skattenyheter

Finanstryck

finanstryckFinanstryck är ett affärsområde inom Tryckindustri Information, det största dotterbolaget i det börsnoterade Intellecta AB. Intellecta är ett integrerat kommunikationsföretag, som genom ett dynamiskt nätverk av företag erbjuder en unik mix av kompetenser, tekniker och tjänster inom såväl byråverksamhet och Internet/IT som grafisk produktion.

Finanstryck är en av landets ledande samarbetspartners för banker och fondkommissionärer samt börsnoterade och onoterade företag när det gäller produktion av finansiell information.

Våra uppdrag omfattar design, produktion och tryckning av prospekt i samband med börsintroduktioner, företagsförvärv och nyemissioner. Alla moment, från idé till leverans, utförs inom den egna organisationen, vilket skapar trygghet och effektivitet hos våra kunder.

Be the First to comment. Read More